Telio Colofon

Aanduiding van de aanbieder in overeenstemming met § 5 van de Duitse telemediawet
Telio Management GmbH
Postbus 57 04 01
22773 Hamburg
Duitsland
E-mail: info@tel.io
Telefoon:+49 40 / 22 88 0
Telefax: +49 40 / 22 88 2999

Bedrijfsleider:
Oliver Drews en Kai Thiel

Vestigingsplaats: Hamburg
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg, HRB 112181
Btw-nummer: DE 273957280

Concept en ontwerp:
jarmó (design & merkmanagement) , Hamburg

Merkenlijst / Wettelijke aanwijzing over beschermde inhoud:

Voor zover niet anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op deze website merkenrechtelijk beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor merken, typeplaatjes, bedrijfslogo's en emblemen van Telio. De merken en vormgevingselementen die op deze pagina's worden gebruikt zijn intellectueel eigendom van Telio Management GmbH.
Inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het reproduceren, verspreiden, publiceren, veranderen, beschikbaar maken voor derden of bewerken van alle inhoud en structuurelementen, in het bijzonder teksten, tekstdelen, beeldmateriaal, illustraties, programma's en designelementen is slechts toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Telio Management GmbH, indien en in zoverre de inhoud en structuurelementen volgens het Duitse recht, in het bijzonder volgens het Duitse auteursrecht, beschermd kan worden. In het bijzonder voor de overname op andere websites is voorafgaande toestemming nodig.
Zonder toestemming is uitsluitend particulier, niet-commercieel gebruik van de inhoud en structuurelementen, zonder dat deze worden bewerkt, toegestaan op slechts één werkplek.
Door deze website wordt geen licentie voor het gebruik van het intellectuele eigendom van Telio of derden afgegeven.

Garantieopgave

Deze website is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en Telio Management GmbH controleert en actualiseert de inhoud op deze website regelmatig. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen zich tussentijdse wijzigingen voordoen. Telio aanvaard geen aansprakelijkheid voor de volledigheid, juistheid en actualiteit op ieder moment van alle informatie die op deze website wordt gegeven.
Telio Management GmbH sluit iedere aanspraak op vergoeding van schade uit, die rechtstreeks of indirect uit het gebruik van deze website ontstaat, in zoverre deze niet opzettelijk of door grove nalatigheid van Telio is veroorzaakt.
Dit geldt in het bijzonder voor alle koppelingen ("links") naar andere webpagina's waarnaar rechtstreeks of indirect wordt verwezen. Alle informatie kan zonder voorafgaande aankondiging worden veranderd, verwijderd of aangevuld. Telio Management GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere webpagina's die de gebruiker bereikt door activering van een link.

Verdere informatie over gegevensbescherming

Telio Management GmbH verheugt zich over uw bezoek aan haar website en uw interesse in haar producten. Het vergaren, opslaan, gebruiken en verwerken van uw persoonlijke gegevens en de eventuele doorgave van deze gegevens aan dochterondernemingen van de Telio Groep vindt uitsluitend plaats om u individueel zo goed mogelijk te kunnen helpen, om productinformatie toe te sturen of om u serviceaanbiedingen te doen toekomen. Telio Management GmbH garandeert, dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld, met strikte inachtneming van de toepasselijke juridische bepalingen, in het bijzonder die van de Duitse telemediawet ("Telemediengesetz") en van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming ("Bundesdatenschutzgesetz"). Koppelings- en gebruiksgegevens worden uitsluitend in geanonimiseerde vorm verwerkt of gebruikt.

Ten dele gebruiken wij op onze webpagina's zogenoemde cookies om uw bezoek aan ons website zo comfortabel mogelijk te maken. Door een juiste instelling van uw browser wordt u onmiddellijk geïnformeerd wanneer dergelijke cookies op uw computer worden opgeslagen. Als wij bovendien persoonlijke gegevens van u nodig hebben, bijvoorbeeld om u aangevraagde informatie toe te sturen, maken wij u daarop attent voordat wij deze gegevens registreren en vragen wij uw begrip daarvoor.


© 1998 - 2012 Telio Management GmbH.
Alle rechten voorbehouden. Stand april 2012. Alle opgaven onder voorbehoud.