PHONio, l'equip telefònic per a pacients.
La teràpia de conversa complementària.

En la denominada "societat de la informació", romandre aïllat de tota mena d'informació es considera actualment un desavantatge terapèutic. En conseqüència, la telefonia per a pacients s'ajusta molt bé al principi de mesures contràries. PHONio és la solució més eficaç en aquest sentit. Els equips de Telio ofereixen un control màxim amb un cost mínim, funcionen sense diners en efectiu ni targeta i, sobretot, a penes requereixen manteniment. Així doncs, la instal·lació d'un equip PHONio comporta avantatges addicionals: més contacte social per a pacients, alleugeriment palpable del treball del personal i un estalvi de costs destacable per al sector públic. PHONio consta del programari central ADMINio i de nombrosos dispositius terminals per al seu ús als passadissos o sales d'esplai. El sistema funciona només a través de comptes d'usuari i mostra tots els processos i requisits en el sistema de telefonia per a pacients de centres de psiquiatria forense.Res-
um
Control
total:
  • Sistema sense targeta amb compte d'usuari i PIN personal, el que permet evitar el troc
  • El sistema es comunica en 10 idiomes
  • Les converses es poden escoltar, gravar i protocol·litzar fàcilment
  • Control central de totes les funcions mitjançant el programari ADMINio per a PC
  • Planificació minuciosa i individual amb l'establiment penitenciari corresponent
  • En cas de trasllat, el compte d'usuari pot portar-se a un altre establiment penitenciari o clínica juntament amb PHONio.