Nota legal de Telio

Identificació de l'oferent conforme a §  5 TMG
Telio Management GmbH
apartat de correus 57 04 01

22773 Hamburg
Alemanya
Correu electrònic: info@tel.io
Telèfon: +49 40 / 22 88 0
Fax: +49 40 / 22 88 2999

Gerent:
Oliver Drews y Kai Thiel
Seu de la companyia: Hamburg
Registre mercantil: jutjat municipal d'Hamburg, HRB 112181
Número d'identificació fiscal: DE 273957280

Concepte i disseny:
jarmó ( Disseny i gestió de marca! ), Hamburg

Marques registrades / Avís legal en relació amb els continguts protegits:

Sempre que no s'indiqui el contrari, totes les marques que apareixen en aquest lloc web estan protegides per les lleis de marques registrades. Això s'aplica sobretot a les marques, etiquetes, logotips i emblemes de l'empresa Telio. Les marques i els dissenys emprats en el nostre lloc web són propietat intel·lectual de l'empresa Telio Management GmbH.
El contingut i l'estructura d'aquest lloc web estan protegits pels drets d'autor. La reproducció, divulgació, publicació, modificació i transmissió a tercers o l'edició de qualsevol contingut o element estructural, especialment pel que fa als textos, paràgrafs, imatges, gràfics, programes i elements de disseny, requereixen el consentiment exprés i per escrit de l'empresa Telio Management GmbH, sempre que els continguts i els elements estructurals puguin estar subjectes a la legislació alemanya, especialment a les lleis alemanyes de drets d'autor. El consentiment esmentat anteriorment serà especialment necessari quan altres llocs web vulguin adoptar aquests continguts i elements estructurals.
Si no es compta amb consentiment, només estarà permès emprar els continguts i els elements estructurals amb finalitats no comercials en un únic ordinador i sense realitzar cap tipus d'edició.
Aquest lloc web no atorga cap llicència per emprar la propietat intel·lectual de Telio o de tercers.

Exempció de responsabilitat

Aquest lloc web ha estat realitzat amb summa atenció i l'empresa Telio Management GmbH comprova i actualitza els seus continguts amb regularitat. Malgrat la summa atenció prestada, poden tenir-hi lloc modificacions. Telio no garanteix que les dades siguin completes, acurades i actuals en tot moment.
L'empresa Telio Management GmbH no assumeix cap responsabilitat pels danys derivats de l'ús directe o indirecte d'aquest lloc web, sempre que Telio no els hagi ocasionat de manera intencionada o a conseqüència d'una negligència greu.
Això s'aplica especialment a tots els enllaços a altres llocs webs, als quals es remeti de manera directa o indirecta. Totes les dades es poden modificar, eliminar o complementar sense previ avís. L' empresa Telio Management GmbH no és responsable dels continguts d'altres llocs web a què l'usuari accedeixi després d'activar un enllaç.

Altres indicacions quant a la protecció de dades

L'empresa Telio Management GmbH li agraeix la seva visita i l'interès mostrat cap als nostres productes. El registre, emmagatzematge, ús i tractament de les seves dades personals i, si calgués, la transmissió a empreses filials del Grup Telio s'efectuen únicament per assessorar-lo de manera individual, enviar-li informació de productes o fer-li ofertes dels nostres serveis. L'empresa Telio Management GmbH garanteix que les seves dades són tractades de manera confidencial complint rigorosament les disposicions legals corresponents, especialment pel que fa a la llei alemanya de telecomunicacions i mitjans electrònics (Telemediengesetz) i a la llei federal de protecció de dades d'Alemanya (Bundesdatenschutzgesetz). El tractament i l'ús de dades de connexió i d'ús es realitza exclusivament de manera anònima.
En el nostre lloc web, emprem les anomenades "cookies" perquè la seva vista sigui més còmoda. Si el seu navegador està configurat correctament, se l'informarà immediatament de l'enviament d'aquesta mena de cookies. Si calguessin més dades personals de vostè per, p. ex., enviar-li la informació sol·licitada, el n'advertirem abans que els hi introdueixi i li preguntarem si hi està d'acord.


© 1998 - 2012 Telio Management GmbH.
Tots els drets reservats. Darrera edició: abril de 2012. No assumim cap responsabilitat per la informació aquí continguda.